EMVI aanbesteding vervanging populieren

EMVI aanbesteding vervanging populieren

Greenengineers heeft voor de gemeente Wageningen een EMVI-bestek opgesteld voor het vervangen van de populieren aan het Nieuwe Kanaal en de Veensteeg te Wageningen. Met de aanbesteding wil de gemeente Wageningen een contract afsluiten met een marktpartij om ca. 600 populieren te kappen en nieuwe bomen aan te planten. Het project bestaat uit twee fases. Fase 1 wordt uitgevoerd in de winterperiode 2015-2016 en fase 2 in najaar 2017.

EMVI onderdelen

Om tot een selectie van de juiste kandidaat te komen voor de uitvoering van de kap- en aanplantwerkzaamheden is gekozen voor het houden van een meervoudige onderhandse aanbesteding. Op onderstaande kwalitatieve criteria is beoordeeld:

  • Inzet social return;
  • Omgang met vrijgekomen materialen;
  • Omgang beschermde flora en fauna;
  • Verkeersveiligheid en verkeershinder.

Uitvoering

Op 26 oktober 2015 is de aanbesteding gehouden en is de economisch meest voordelige inschrijver naar voren gekomen. Flier Boomverzorging uit Harskamp heeft deze EMVI-aanbesteding gewonnen. Flier Boomverzorging is met de werkzaamheden gestart in januari 2016. Inmiddels heeft Flier Boomverzorging fase 1 afgerond. Een gedeelte van de nieuwe aanplant is onlangs tijdens de nationale boomfeestdag aangeplant.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *