Nieuws

Afscheid Gerrit Wanner

Na een dienstverband van 3 jaar heeft onze collega en senioradviseur Gerrit Wanner elders een nieuwe uitdaging gevonden. Wij wensen Gerrit veel succes bij de gemeente Wageningen en bedanken hem voor zijn inzet.

EMVI aanbesteding vervanging populieren

Greenengineers heeft voor de gemeente Wageningen een EMVI-bestek opgesteld voor het vervangen van de populieren aan het Nieuwe Kanaal en de Veensteeg te Wageningen. Met de aanbesteding wil de gemeente Wageningen een contract afsluiten met een marktpartij om ca. 600 populieren te kappen en nieuwe bomen aan te planten. Het project bestaat uit twee fases.

Meer lezen

Geen onkruidbestrijding maar onkruidbeheersing

Artikel Tuin & Landschap, 9 september 2015 We moeten niet langer spreken van onkruidbestrijding maar van onkruidbeheersing. Dit stelde Wim Roelofs van de gemeente Doesburg tijdens een door Cumela georganiseerde ontbijtsessie op GroenTechniek Holland. De bijeenkomst over onkruidbestrijding op verhardingen trok ruim honderd deelnemers. Roelofs gaf een presentatie over ontwerpoplossingen om onkruid te voorkomen. Want

Meer lezen

Opening speelplaats Zuidelijke Molenveld in Doesburg

In samenwerking met de gemeente Doesburg is er in de vernieuwde wijk, Zuidelijke Molenveld, een speelplaats aangelegd. Greenengineers heeft in overleg met de gemeente en de omwonenden voor het ontwerp gezorgd, die vervolgens is gedetailleerd in technische tekeningen, materialisatie en beplantingsplan. Aan Greenengineers was ook de taak om het geheel te verwerken in een RAW

Meer lezen

Realisatie vier kunstgrasvelden gemeente Overbetuwe

De gemeente Overbetuwe gaat in 2015 vier bestaande natuurgrasvelden vervangen voor vier kunstgrasvelden. Een, voor de gemeente Overbetuwe, groot en uniek project. Voor de voorbereiding en uitvoering van dit project heeft de gemeente behoefte aan ondersteuning van een deskundige partner. Greenengineers heeft de laagste inschrijving gedaan voor deze projectvoorbereiding en is inmiddels vol enthousiasme van

Meer lezen

Detachering

Greenengineers staat ook voor u klaar als u tijdelijk extra vakmensen nodig hebt. Regelmatig zijn onze adviseurs gedetacheerd bij verschillende opdrachtgevers, voornamelijk bij gemeenten. We hebben dan ook al flink wat ervaringen opgedaan in verschillende functies. Wij kunnen inspringen bij ziektevervanging, tijdelijke vacature invulling, speciale projecten, of als extra ondersteuning tijdens drukte. Detachering bij gemeenten

Meer lezen

Vervanging kunstgrasvelden Ede

25 oktober jongstleden zijn twee kunstgrasvelden officieel geopend door wethouder Wijnands van de gemeente Ede. Eén veld is voor v.v. Blauw Geel’55 op sportpark Peppelensteeg en het andere veld voor v.v. DTS’35 op sportpark Inschoten. Op beide complexen is zijn in 5 weken tijd 2 kunstgrasmatten vervangen. Een race tegen de klok wat uiteindelijk perfect volgens

Meer lezen

Aanleg natuurgrasvelden FC Horst

Aanleg natuurgrasvelden De gemeente Ermelo heeft de aanleg van twee natuurgrasvelden voor FC Horst uitbesteed. Greenengineers heeft de contractstukken voor deze meervoudige onderhandse procedure op EMVI opgesteld. Natuurgrasvelden FC Horst Het project omvatte de aanleg van veld 4 en 5 bij FC Host met bijbehorende werkzaamheden. Ten behoeve van deze uit te besteden werkzaamheden is

Meer lezen

Opstellen aanlegbestek schoolplein

In samenwerking met de gemeente Nijkerk en de architect Eelco Koppelaar is het buitenterrein van de nieuwe brede basisschool de Koningslinde in Nijkerk aangepakt. Eelco Koppelaar heeft in overleg met de gemeente en basisschool voor het ontwerp gezorgd die de gemeente vervolgens heeft gedetailleerd in technische tekeningen, materialisatie en beplantingsplan. Aan Greenengineers de taak om

Meer lezen

Monitoren onkruidbestrijding

“De Lijn” is een Tram & Busmaatschappij in België. Als proef zijn zij begonnen met een chemie-vrij onderhoud van het tramspoor. Ze hebben daarvoor gekozen voor verschillenden beheermethoden: onkruidbestrijding met sensor gestuurd heet water (WAVE); maaien/ klepelen; inzaaien met prairiemengsel. Diverse beheermethodes monitoren Greenengineers gaat de monitoring van de verschillende beheermethodes uitvoeren op drie locaties:

Meer lezen