Aanleg kunstgras voetbalvelden ede en ederveen

Aanleg kunstgras voetbalvelden ede en ederveen

In 2011 is door de gemeente Ede aan Greenengineers de opdracht verstrekt om een plan te maken voor de aanleg van een kunstgras voetbalveld voor VV Advendo in Ederveen. De wens van de vereniging was om tegelijkertijd ook een kunstgras oefenhoek aan te leggen. Greenengineers heeft een plan gemaakt waarin de twee velden opgenomen zijn. Een marktconforme directieraming gaf aan dat de aanleg van het kleine kunstgrasveldje budgettair niet haalbaar was.
Mede op advies van Greenengineers heeft gemeente Ede toen besloten om op sportpark Hoekelum in Ede, de aanleg van een tweede kunstgrasveld voor ksv Fortissimo en Ede Victoria naar voren te halen. Door middel van schaalvergroting kon een aanbestedingsvoordeel worden behaald. Hierdoor werd het mogelijk om zowel de aanleg van het kleine kunstgras oefenveldje in Ederveen, als de uitbreiding van de parkeerplaats op sportpark Hoekelum en de aanleg van twee natuurgrasvelden te realiseren. Greenengineers heeft daarvoor een plan gemaakt en uit de opgestelde marktconforme raming bleek dat alle werkzaamheden net binnen budget paste. In nauw overleg met de gemeente Ede (projectverantwoordelijke dhr. H.E. Lukkien en projectleider G. Laurens) heeft Greenengineers de engineering en aanbesteding geregeld.

Project specificaties:
De door Greenengineers opgestelde marktconforme directieraming gaf al in een vroeg stadium aan dat het budget ontoereikend was om aan alle wensen te voldoen. Op advies van Greenengineers is schaalvergroting toegepast, waardoor een aanbestedingsvoordeel is behaald.