Beeldbestek groenonderhoud

Beeldbestek groenonderhoud

Nadat Greenengineers de afronding van het groenbeheerplan voor de gemeente Westervoort had verzorgd, is gestart met het opstellen van een beeldbestek ten behoeve van het groenonderhoud. Het bestek dient aan te sluiten op de beschreven beeldkwaliteitsniveaus in het groenbeheerplan en de kwaliteitscatalogus van het CROW. De hoeveelheden voor het bestek zijn gegenereerd uit het beheersysteem van de gemeente Westervoort. De beheergroepen zoals deze zijn omschreven in het groenbeheerplan zijn in het bestek overgenomen.

Project specificaties:

Het toezicht op het beeldbestek is in handen van de gemeente, Greenengineers adviseert hierin.