Beheerplan gemeente Westervoort

Beheerplan gemeente Westervoort

Het groenbeheerplan vormt de uitwerking van het groenstructuurplan voor wat betreft kwaliteitsbeelden in de openbare ruimte en het benodigde onderhoud. Het doel van het groenbeheerplan voor de gemeente Westervoort is het uitwerken van de noodzakelijke maatregelen die nodig zijn om de gewenste kwaliteit en het streefbeeld van het groen te bereiken. Het ging hierbij om eenmalige maatregelen ter verbetering van de groenstructuur en maatregelen om het groen duurzaam in stand te houden. In het groenbeheerplan zijn de beleidsmaatregelen vertaald naar concrete inrichting- en beheermaatregelen. Voorbeelden hiervan zijn het herinrichten van plantvakken of het aanleggen van een natuurvriendelijke oever.

Project specificaties:

Het vervolgtraject; het opstellen van het beeldbestek voor het groenonderhoud was ook in handen Greenengineers.