Beleidsplan en beheerplan sportaccommodaties

Beleidsplan en beheerplan sportaccommodaties

In opdracht van de gemeente Harderwijk heeft Greenengineers een beleidsplan opgesteld voor de komende jaren voor alle sportaccommodaties van de gemeente Harderwijk. Allereerst is er, in samenwerking met het team Sport van de gemeente Harderwijk een werkinventarisatie gemaakt van het beleid van de afgelopen periode en dit getoetst aan de nieuwe inzichten van dat moment. Vervolgens is er een conceptplan opgesteld, welke ter visie aan de afdeling sport is neergelegd om vervolgens door de politiek te laten beoordelen. Dit heeft geresulteerd in een duidelijk beleidsplan. Het plan is opgesteld voor een periode tot 2020. In het plan zijn de nodige handvatten opgenomen om dit beleid ook helder en concreet naar de verantwoordelijk uitvoerende dienst te profileren zodat het uitgestippelde beleid ook ingezet en doorgevoerd kan worden.

Koppeling van beleidsplan naar beheer

Op het moment dat het beleidsplan was vastgesteld is het beheerplan geschreven. Om tot inzicht te komen wat er op dat moment aanwezig was en in welke staat is een nauwkeurige inventarisatie gemaakt van de natuurgras en kunstgrasvelden met alle bijbehorende attributen. Aan de hand van die gegevens kon de begroting worden opgesteld met de jaarlijkse en de reguliere onderhoudskosten, de bijhorende afschrijvingen (kapitalisaties) en de vervangingsjaren. Uiteindelijk is er een document ontstaan waaruit de beheerder gemakkelijk jaarlijks kan sturen zonder voor financiƫle verrassingen te komen staan. Het beheerplan is zodanig opgesteld dat de beheerder hier heel eenvoudig jaarlijks sturing aan kan geven.