Directievoering en toezicht kapwerkzaamheden Eemdijk

Directievoering en toezicht kapwerkzaamheden Eemdijk

Het waterschap Vallei & Veluwe benaderde Greenengineers om als onafhankelijke partij toezicht te houden op kapwerkzaamheden op de Eemwaterkering. Deze kapwerkzaamheden waren noodzakelijk omdat de dijken in de omgeving Amersfoort, Spakenburg en Nijkerk verbreed moeten worden.

Onafhankelijk toezicht kapwerkzaamheden

Voor de kapwerkzaamheden heeft het waterschap twee omgevingsvergunningen aangevraagd en ontvangen van de gemeente Amersfoort. Eén en ander wel onder één voorwaarde. Het toezicht moest gehouden worden door een onafhankelijke partij. Het waterschap Vallei & Veluwe heeft daarop contact opgenomen met Greenengineers.

Dagelijks toezicht

Opdracht aan Greenengineers was om de directie en dagelijks toezicht te verzorgen op de kapwerkzaamheden. Voordat de kapwerkzaamheden begonnen werden de te kappen bomen geblest. De te handhaven bomen werden voorzien van rode linten. Naast de kapwerkzaamheden was het ook van groot belang dat machines niet de zoden van de dijk beschadigd. Tot 1 april is er de kans op overstroming en tot die tijd dient de dijk dan ook perfect in stand gehouden te worden.

De kapwerkzaamheden liepen van half december 2013  tot begin maart 2014. Inmiddels zijn de grondwerkzaamheden voor de verbreding van de dijken gestart.