Directievoering toezicht onderhoud sportvelden gemeente duiven

Directievoering toezicht onderhoud sportvelden gemeente duiven

De gemeente Duiven benaderde Greenengineers voor de directievoering en het houden van toezicht op de onderhoudswerkzaamheden op de sportvelden in de gemeente. Het eerste jaar dat Greenengineers werd ingeschakeld was het laatste jaar van het op dat moment lopende onderhoudsbestek. Daarna werd het bestek opnieuw, onder begeleiding van Greenengineers, aanbesteed voor een periode van drie jaar. Inmiddels is deze periode ook afgelopen en heeft Greenengineers de onderhoudswerkzaamheden weer aanbesteed. Het aannemingsbedrijf ’t Wencop uit Barneveld heeft het onderhoudsbestek aangenomen en doet nu het onderhoud van de sportvelden in de gemeente Duiven.

Project specificaties:

Greenengineers regelt voor de gemeente Duiven de directievoering en het toezicht op het onderhoud van de sportvelden. Onderdelen van de directievoering:

  • Het beoordelen van de planning van de aannemers, daarnaast controle op de ingediende planning.
  • Eenmaal per week organiseren van een werkoverleg met de aannemer.
  • Afwikkelen van de besteksadministratie (weekstaten, productiestaten, beoordeling meer- en minderwerk etc.).
  • Maandelijks organiseren van een bouwvergadering met de aannemer en verantwoordelijken van de gemeente Duiven.
  • Afhandeling klachten die betrekking hebben op het onderhoud van de sportvelden.
  • Eerste contactpersoon namens de gemeente richting de verenigingen.

Clubs en gemeente zijn uitermate tevreden over de begeleiding van de werkzaamheden door Greenengineers en de uitvoering van het bestek door ’t Wencop uit Barneveld.