Groenonderhoud vivare vastgoedbeheer

Groenonderhoud vivare vastgoedbeheer

Vivare Vastgoedbeheer heeft Greenengineers benaderd om het groenonderhoud rondom hun wooncomplexen middels een frequentiebestek op de markt te brengen. Het onderhoudsniveau dat Vivare hanteert dient minimaal gelijkwaardig te zijn aan het onderhoudsniveau van de betreffende gemeente waar het wooncomplex ligt. Een deel van het onderhoudswerk komt te liggen bij een werkvoorzieningschap.

Om tot goede documenten te komen voor de aanbesteding van het groenonderhoud en voor het beheer van de terreinen in de toekomst zijn beheertekeningen opgesteld. Alle terreinen waar groenonderhoud gepleegd moet worden zijn digitaal ingemeten en in kaart gebracht. Voorafgaand aan de inventarisatie is afgestemd met welke beheergroepen er wordt gewerkt.

Project specificaties:
Kwaliteit van het groenonderhoud is een belangrijk onderdeel voor Vivare. In de aanbestedingsprocedure is hier rekening meegehouden, door een inventieve aanbesteding te houden. Dit betekent dat er gekeken is naar de prijs, maar ook naar de kwaliteit. De aannemer is vooraf gedwongen hierover na te denken en dit in een plan van aanpak neer te schrijven. Daarnaast is de aannemer gevraagd het plan van aanpak aan de beoordelingscommissie te presenteren.