Groenrenovatieplan wijk Calorama e.o. te Noordwijk

Groenrenovatieplan wijk Calorama e.o. te Noordwijk

In de gemeente Noordwijk was het tijd om het groen in de wijk Calorama e.o. grondig aan te pakken. De gemeente Noordwijk benaderde daarom drie partijen voor de projectvoorbereiding van de groenrenovatie. Greenengineers had daarbij de laatste inschrijving en is in april 2014 gestart met de voorbereidingen. Het project betreft het complete traject vanaf het ontwerp tot en met het opstellen van het gunningsadvies na de te organiseren aanbesteding.

Groenrenovatieplan uitgesplitst

De bestaande plantvakken in de wijk Calorama e.o. zijn door ons geïnventariseerd. Tijdens de inventarisatie zijn de te renoveren plantvakken en de te vervangen bomen meegenomen en verwerkt op tekening. De te vervangen bomen zijn in een aparte tekening geprojecteerd ten behoeve van de kapaanvraag.

Het te vervaardigen kaartmateriaal bestaat uit één opruimtekening en één ontwerptekening. Deze tekeningen zijn tijdens de bewonersavond gepresenteerd aan de bewoners. Tijdens de avond zijn met name de wensen van de bewoners besproken en genoteerd. Deze wensen zijn zoveel mogelijk uitgewerkt in het definitieve plan. Dit plan is middels een inloopavond gepresenteerd aan de bewoners waarna er begonnen kon worden met het aanbestedingstraject.

De uit te voeren renovatiewerkzaamheden zijn beschreven in een RAW-bestek. Dit bestek is opgesteld conform de Standaard 2010. Op basis van de definitieve document is een directieraming opgesteld. Deze raming dient als basis voor het gunningsadvies.

Inmiddels is de aanbesteding geweest en kijken de gemeente Noordwijk en Greenengineers terug op een goede samenwerking. De firma Hoek Hoveniers gaat de werkzaamheden uitvoeren. Werkzaamheden dienen eind april 2015 gereed te zijn.