Groenstructuurplan Doesburg

Groenstructuurplan Doesburg

Het door Greenengineers opgestelde groenstructuurplan is een actualisatie van het gedateerde groenstructuurplan uit 1997. Met het opstellen van dit plan wil de gemeente Doesburg een beleidskader voor het beheer van het openbaar groen creëren voor de komende 15 jaar. De inrichting en beheer van het openbare groen wordt daarbij vastgelegd,  waardoor er een samenhangende en vooral duurzame, beheerbare groenstructuur ontstaat.

Doesburg is één van de Hanzesteden met een eigen karakteristiek centrumgebied. Ook de verschillende wijken rondom het centrum hebben hun eigen identiteit. Met dit als belangrijkste gegeven is  gewerkt aan het groenstructuurplan. Het groenstructuurplan is alleen gericht op het binnenstedelijke groen.

Beheerbare groenstructuur

Voor het vastleggen van een duurzame en beheerbare groenstructuur, zijn volgende uitgangspunten vastgesteld:

–          Versterken en ontwikkelen van een leefbare stedelijke omgeving;

–          Ontwikkelen van een duurzame en samenhangende structuur van het groen;

–          Scheppen van de juiste kaders t.b.v. het beheer en onderhoud van het groen;

–          Aansluiting vinden op de NRK (Nota Ruimtelijke Kwaliteit) waarbij een basis wordt gelegd om de gewenste vorm en functie van het openbare groen te projecteren op toekomstige inrichting- en bestemmingsplannen;

–          Het vergroten van de betrokkenheid van de bevolking bij inrichting en beheer van de openbare ruimte.

De nadere uitwerking van het groenstructuurplan, zoals het opstellen van het groenbeheerplan en het onderhoudsbestek is ook door Greenengineers uitgevoerd.