Groenstructuurplan Westervoort

Groenstructuurplan Westervoort

Het opgestelde groenstructuurplan ‘Levende Aders 2’ is een actualisatie van het oude groenstructuurplan ‘Levende Aders 1’ en bestaat uit een analyse en een visie. De gemeente Westervoort is opgebouwd uit 14 wijken die samen de kern Westervoort vormen. De eigen identiteit van de verschillende wijken moet herkenbaar en behouden blijven. Daarnaast is gekeken naar de gemeente als geheel. De knelpunten en verbeteringen zijn in het plan benoemd en vormen de basis voor het ontwikkelen van de visie.

Project specificaties:

Het groenstructuurplan is ontstaan uit een samenwerkingsverband met SON buro voor tuin & landschapsontwerpen. Het vervolgtraject; het opstellen van het beheerplan en het onderhoudbestek was ook in handen van Greenengineers.