Inventarisatie groenrenovatie gemeente duiven

Inventarisatie groenrenovatie gemeente duiven

In 2009 heeft de gemeenteraad van Duiven wegens bezuiniging besloten het groenonderhoud op een lager niveau te onderhouden. Tevens is besloten om bij renovaties te kiezen voor goedkopere beheergroepen. Dit houdt in dat waar mogelijk groenvakken omgevormd worden naar gazon. Greenengineers heeft de slechte en niet vitale groenvakken in een drietal wijken geïnventariseerd. Daar waar mogelijk worden deze omgevormd naar gazon, is dit niet mogelijk dan worden de vakken opnieuw ingeplant. Na de inventarisatie en planvorming is het conceptplan gepresenteerd tijdens een inloopavond. Daarna is het definitieve plan uitgewerkt en uitbesteed.

Project specificaties:
Onderdelen van het proces waren het uitvoeren van de inventarisatie, digitaal verwerken van de inventarisatiegegevens, raming uitvoeringsplan opstellen, organiseren bewonersavond en het verwerken van de binnengekomen reacties.
Tijdens de uitvoering van de projecten heeft Greenengineers ook de directievoering & toezicht verzorgd.