Inventarisatie sportparken binnen gemeente utrechtse heuvelrug

Inventarisatie sportparken binnen gemeente utrechtse heuvelrug

De gemeente Utrechtse Heuvelrug is een middelgrote gemeente die in 2006 ontstaan is na een gemeentelijke herindeling. Na de herindeling is de beheertaak van de sportparken onvoldoende opgepakt. Daarom is besloten om het beheer onder te brengen bij de afdeling Openbare Ruimte. Door het ontbreken van actuele beheergegevens, had de afdeling behoefte om alles nauwkeurig in kaart te brengen. Greenengineers is toen de opdracht gegeven om de beheergegevens nauwkeurig te inventariseren, inclusief het bepalen van de staat van onderhoud en de vervangingstermijnen. Alle facetten die betrekking hebben op sport zijn opgenomen, op kaart gezet met de nog te verwachten levensduur, de vervangingskosten en de benodigde reserveringen per jaar. Zowel de natuurgrasvelden als de kunstgrasvelden zijn in het onderzoek meegenomen.

Project specificaties:
Op verzoek van de gemeente heeft Greenengineers geadviseerd in de ontwikkeling van een inspectie en kosten module voor het beheer sportvelden met behulp van het beheersysteem Greenpoint.
De gemeente maakt sindsdien volledig gebruik van de mogelijkheden van dit programma.