Inventariseren Begraafplaatsen in de Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Inventariseren Begraafplaatsen in de Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Projectomschrijving:
In opdracht van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft Greenengineers een inventarisatie gedaan op de algemene begraafplaatsen binnen de Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Bij elkaar waren dit 9 begraafplaatsen. Door de herindeling van vijf gemeenten was er duidelijkheid gewenst over de staat van de door de gemeente verspreide begraafplaatsen. Op diverse begraafplaatsen zijn oorlogsgraven. Ook zijn er drie monumentale begraafplaatsen met enorme graftombes. Op deze plaatsen is ook specifiek naar de veiligheid gekeken. Op monumentale begraafplaatsen ontstaan vaak gevaarlijke situaties doordat bomen, bijna altijd van respectabele leeftijd, door wortelopdruk monumenten en tombes opduwen zodat er met name voor kinderen gevaar ontstaat voor vallende elementen. Deze inventarisatie/ inspectie heeft geresulteerd in een rapport waarin oa. De gevaarlijke situaties zijn opgenomen, maar ook vervangingstermijnen, afschrijvingen en daar waar nodig renovaties/ reconstructies.

Projectspecificaties:
Complete inventarisatie van alle Algemene Begraafplaatsen binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug inclusief de groene elementen.