Marktconforme raming groenonderhoud moerdijk

Marktconforme raming groenonderhoud moerdijk

In opdracht van gemeente Moerdijk heeft Greenengineers een marktconforme raming gemaakt van het groenonderhoud in de gemeente. Meerdere jaren achtereen was het groenonderhoud uitbesteed aan een lokaal SW-bedrijf en werden de prijzen jaarlijks geïndexeerd.
De gemeente had, mede in het kader van bezuinigingen, behoefte aan vergelijking van de onderhoudskosten met de huidige marktprijzen.
Greenengineers heeft daarom eerst een quick scan gemaakt van de onderhoudsstaat van het groen en dat vergeleken met de bestekeisen. Vervolgens is een nauwkeurige calculatie met onderbouwing gemaakt. Hierbij is het van groot belang dat men niet alleen kennis en ervaring heeft in groenonderhoud, maar ook zicht heeft op de markt.
Met behulp van de marktconforme raming heeft de gemeente Moerdijk een forse besparing kunnen realiseren op het groenonderhoud.

Project specificaties:
Bij het opstellen van een marktconforme raming gaan wij uit van producties en prijzen van de markt op dat moment. Wij geven hierbij altijd aan dat de gemeente zelf moet bepalen wat het de gemeente waard is dat een SW-bedrijf het werk uitvoert. Wij adviseren deze financiële meerwaarde ten laste te brengen van het sociale domein.