Monitoren onkruidbestrijding ballastbedding

Monitoren onkruidbestrijding ballastbedding

“De Lijn” is een tram & busmaatschappij in Belgie. Als proef zijn zij begonnen met een chemie-vrij onderhoud van het tramspoor. Ze hebben daarvoor gekozen voor verschillenden beheermethoden:

  • onkruidbestrijding met sensor gestuurd heet water (WAVE);
  • maaien/ klepelen;
  • inzaaien met prairiemengsel.

Monitoring onkruidbestrijding

Greenengineers gaat de monitoring van de verschillende beheermethode uitvoeren op drie locaties: Antwerpen, Gent en Zeebrugge. De monitoring omvat één maal de monitoring om de beginsituatie vast te leggen en vijf maal, één keer per maand, in het groeiseizoen. De monitoring wordt door middel van fotobeelden vastgelegd.

Voorbeeld foto's

 

 

 

 

 

In de rapportage wordt een kostenberekening per eenheid voor de verschillende beheermethoden gedurende het groeiseizoen weergegeven. Op basis hiervan wordt een advies opgesteld waarin de voor “de Lijn” meest voordelige methode wordt aangegeven met de daarbij behorende onderbouwing.