Opstellen aanlegbestek schoolplein

Opstellen aanlegbestek schoolplein

In samenwerking met de gemeente Nijkerk en de architect Eelco Koppelaar is het buitenterrein van de nieuwe brede basisschool de Koningslinde in Nijkerk aangepakt. Eelco Koppelaar heeft in overleg met de gemeente en basisschool voor het ontwerp gezorgd die de gemeente vervolgens heeft gedetailleerd in technische tekeningen, materialisatie en beplantingsplan. Aan Greenengineers de taak om het geheel te verwerken in een RAW bestek.

Aanlegbestek

Het aanlegbestek bestaat uit zowel “groene” als “grijze” werkzaamheden. In overleg met de gemeente en met als leidende draad het moederbestek is een uitgebreid integraal bestek ontstaan. Het werk bestaat in hoofdzaak uit: Voorbereidende werkzaamheden, grondwerk, aanleg kabels en leidingen, straatwerk, aanleg beplanting, plaatsing en levering meubilair en speeltoestellen, aanleg valondergronden, plaatsing en levering hekwerken en het 1-jarig onderhoud van het groen.

De werkzaamheden dienen gefaseerd uitgevoerd te worden, vanwege het gebruik van het schoolplein door de basisschool.

Het aanbestedingstraject is door de gemeente zelf verzorgt. De firma Visscher Oldebroek VOF gaat de werkzaamheden uitvoeren. Werkzaamheden dienen eind oktober 2014 gereed te zijn.