Opstellen groenbeheerplan en onderhoudsbestek jagersveld gemeente zaanstad

Opstellen groenbeheerplan en onderhoudsbestek jagersveld gemeente zaanstad

Het recreatieterrein Jagersveld is een 109 hectare groot terrein ten noordoosten van Zaandam. In het gebied ligt een plas die in de zestiger jaren, als gevolg van zandwinning, is ontstaan. Sinds de zeventiger jaren doet het Jagersveld dienst als recreatieterrein waar verschillende vormen van recreatie plaatsvindt (zwemmen, surfen, fietsen, wandelen, joggen, etc.). Een gedeelte van het Jagersveld is ingericht als natuurterrein.

Om inzichtelijk te maken hoe dit terrein het beste kan worden onderhouden heeft Greenengineers een beheerplan opgesteld. Het plan vormt samen met de bijbehorende beheertekening en bestekken de leidraad voor de komende vijf jaar.

Project specificaties:
Vanaf de beschikbare GBKN van het Jagersveld zijn de te onderhouden groenvakken digitaal ingetekend en opgemeten. De groenvakken zijn benoemd in lagen die aangeven in welk beheertype het vak valt. Per beheertype zijn de werkzaamheden vastgelegd. De beheertekening en de bestekken inclusief de marktconforme directieraming zijn ook door Greenengineers opgesteld.