Privatisering NLW buitenbeheer Venray

Privatisering NLW buitenbeheer Venray

NLW BuitenBeheer is het groenbedrijf van de NLW Groep, het SW bedrijf van de gemeenten Venray, Horst aan de Maas en Peel & Maas. NLW Buitenbeheer houdt zich bezig met beheer en onderhoud van grootschalige groenprojecten en voert werkzaamheden uit voor overheden, instellingen en bedrijven.

De NLW Groep heeft besloten om NLW BuitenBeheer te privatiseren, waarbij de werkgelegenheid voor de huidige SW-medewerkers behouden blijft. Deze privatisering zal worden vormgegeven door middel van een aanbesteding waarvoor drie kandidaten zijn uitgenodigd.

Met deze aanbesteding wil NLW Groep in samenwerking met de drie gemeenten Venray, Horst aan de Maas en Peel & Maas een contract afsluiten met een marktpartij om NLW BuitenBeheer te privatiseren en het huidige gemeentelijke werkpakket middels onderhoudsbestekken voor meerdere jaren weg te zetten. Dit betekent dat gezocht wordt naar een opdrachtnemer die zowel de privatisering van NLW BuitenBeheer als de uitvoering van het gemeentelijk werkpakket op zich neemt. Het doel van deze privatisering is een langdurige samenwerking met NLW Groep en de drie betrokken gemeenten.

UAV-GC aanbesteding

Om de juiste marktpartij te vinden is er gekozen voor een meervourdige onderhandse aanbesteding van zowel het gemeentelijke werk, private werk als organisatie van NLW Buitenbeheer.

Middels een vraagspecificatie en een inschrijvingsleidraad heeft de opdrachgever de vraag geformuleerd hoe zij tot deze privatisering wil komen. Vervolgens is deze vraag bij drie marktpartijen uitgezet in een aanbestedingsprocedure. Aan de opdrachtnemers om deze vraag zo goed en creatief mogelijk in te vullen.

De rol van Greenengineers was het leveren van ondersteuning tijdens het aanbestedingsproces. Onderdelen van de opdracht waren:

  • Het uitwerken van het gemeentelijk werkpakket (financieel);
  • Het opstellen van de inschrijvingsleidraad;
  • Integreren van de verschillende onderdelen in het contractdocument t.b.v. de uitvraag;
  • Alle bijkomende werkzaamheden t.b.v. de uitvraag.

Het groenbedrijf Dolmans Landscaping uit Bunde heeft de aanbesteding gewonnen en inmiddels heeft men een nieuwe Monsdal-vestiging geopend in het Limburgse.