Speelplaats Zuidelijke Molenveld in Doesburg

Speelplaats Zuidelijke Molenveld in Doesburg

In samenwerking met de gemeente Doesburg is er in de vernieuwde wijk, Zuidelijke Molenveld, een speelplaats aangelegd. Greenengineers heeft in overleg met de gemeente en de omwonenden voor het ontwerp gezorgd, die vervolgens is gedetailleerd in technische tekeningen, materialisatie en beplantingsplan. Aan Greenengineers was ook de taak om het geheel te verwerken in een RAW bestek.

Aanleg speelplaats

Op het Prins Bernhardplein, centraal gelegen in de wijk Zuidelijke Molenveld, is 29 mei 2015 de nieuwe speelplaats geopend. Het voortraject startte in 2014 met een bijeenkomst voor bewoners, waarbij twee discussieschetsen zijn voorgelegd. Bewoners mochten hierop commentaar leveren, waarna een definitief ontwerp is vastgesteld.

Het definitieve ontwerp heeft nadien nog enkele aanpassingen ondergaan in verband met de tweede functie van het plein als ondergronds afvoersysteem van regenwater. Eind november 2014 heeft de aanbesteding plaatsgevonden en dit voorjaar is door J. Veldhuizen bv uit Lunteren de speelplaats aangelegd.