Voorbereiding en aanbesteding onderhoud sportvelden gemeente duiven

Voorbereiding en aanbesteding onderhoud sportvelden gemeente duiven

De gemeente Duiven benaderde Greenengineers voor de voorbereiding en aanbesteding van het groenonderhoud van de sportvelden. De opdracht was het opstellen van het RAW-onderhoudsbestek 2010-2012, de volledige begeleiding van de nationale openbare aanbestedingsprocedure, waaronder het verzorgen van de melding op de aanbestedingskalender, het opstellen en verzenden van de nota van inlichtingen aan de bestekhouders en het begeleiden van de aanbestedingszittingen. Ook de nieuwe situatieschetsen zijn door Greenengineers opgesteld.

Project specificaties:
Greenengineers verzorgde de inventieve aanbesteding waarbij de verhouding prijs/kwaliteit op 50/50 werd gesteld. Het aannemingsbedrijf Jos Scholman bv won deze aanbesteding en verzorgde drie jaar lang het onderhoud van de sportvelden in de gemeente Duiven