Wat doen we

planvorming

Een goed eindresultaat begint bij doordachte planvorming

Of het nu gaat over aanleg, beheer, onderhoud of renovatie; het eindresultaat hangt sterk af van de kwaliteit van de planvorming. Greenengineers helpt u graag in deze fase. U kunt daarbij rekenen op onze uitgebreide beleidsmatige kennis, vakinhoudelijke expertise en jarenlange praktijkervaring met cultuurtechnische projecten.

Thuis in interactieve planvorming en overheidsprocessen

Waar u dat aan merkt? We weten hoe gemeentelijke begrotingen in elkaar steken, hoe een raad geïnformeerd moet worden, welke specifieke calculatieregels er gelden voor welke projecten. Verder zijn we in staat om actief te werken aan het creëren van draagvlak onder gebruikers van de openbare ruimte. We voelen ons thuis bij interactieve planvorming en weten processen zo in te richten dat alle belanghebben zich betrokken én gehoord voelen.

We maken werkbare en concrete plannen

Tegelijkertijd houden we scherp voor ogen dat een plan niet alleen mooi moet zijn op papier. Waar het uiteindelijk om draait, is dat ideeën ook in de praktijk uitvoerbaar zijn voor een aannemer. Dus denken we graag alvast een stap verder tijdens het planvormingsproces. Dat voorkomt veel onenigheid, vertraging en meerwerk.

Flexibel en compleet in planvorming

Greenengineers kan u breed ondersteunen bij planvorming. We schrijven bijvoorbeeld moeiteloos structuurvisies en beleidsplannen. Maar heeft u liever alleen een kostenraming, een deskundig beheeradvies of een second opinion over onderhoud? Geen probleem. We zijn zo flexibel als u dat wenst.

U schakelt ons in voor:

 • Beleidsplannen
 • Beheerplannen
 • Werkplannen
 • Structuurvisies
 • Structuurplannen
 • Inventarisaties
 • Kwaliteitsinspecties
 • Plannen van aanpak
 • Beheersadvies
 • Onderhoudsadvies
 • Schetsontwerpen
 • Voorlopige Ontwerpen
 • Definitieve Ontwerpen
 • Kostenramingen

“Expertise van plan tot praktijk”

bestek

Een bestek schrijven is een kunststukje

Een bestek schrijven. Dat kan iedere ingenieur. Een bestek schrijven dat ondubbelzinnig is over het eindresultaat dat u voor ogen heeft. Een bestek dat slim in elkaar steekt zodat synergie behaald wordt in de uitvoering. Een bestek dat tot in het kleinste detail werkbaar is voor een aannemer. Een bestek met écht alle posten daarin en directieramingen die conform de huidige marktomstandigheden zijn. Dát is een kunststukje.

Praktijkervaring in het opstellen van bestekken

Greenengineers beheerst die kunst als geen ander. Kwestie van jarenlange praktijkervaring in het opstellen van bestekken én het werken met die bestekken. Hierdoor kunnen we zeer nauwkeurige RAW-bestekken, raambestekken, bestektekeningen, V&G-plannen en werkomschrijvingen maken. Dat zorgt ervoor dat u als opdrachtgever beter weet waar u aan toe bent en met minder grote meerwerkposten geconfronteerd wordt.

U schakelt ons in voor:

 • Raambestekken
 • RAW-bestekken
 • Werkomschrijvingen
 • Bestekramingen (marktconform)
 • Bestektekeningen
 • V&G-plannen

“Expertise van plan tot praktijk”


Aanbesteding

Zorgeloos aanbesteden met Greenengineers

Aanbesteden is complexer dan ooit. U moet een keuze maken voor een aanbestedingsvorm, uw juridische positie afdekken en rekening houden met duizend en een regels en procedures. Terwijl u gewoon zo snel mogelijk in zee wilt met de juiste partij.

Ontzorging, ondersteuning of advies bij aanbestedingen

Greenengineers biedt de expertise en ondersteuning die nodig is om deze laatste cruciale hobbel in uw project soepel te nemen. We kunnen de volledige aanbesteding voor u verzorgen of u adviseren en begeleiden op specifieke aanbestedingsonderdelen. U profiteert daarbij van onze praktijkervaring met onder meer gemeentelijke inkoopafdelingen en wettelijke inkoopprocedures.

U schakelt ons in voor:

 • Advisering aanbestedingsvorm
 • Verzorgen aanbestedingstraject
 • Verzorgen uitvraag/vraagspecificatie
 • Plaatsing op aanbestedingskalender/Tendernet
 • Verzorgen Nota van Inlichtingen
 • Verzorgen van aanwijs en Nota van Aanwijs
 • Verzorgen aanbesteding
 • Controleren inschrijvingsvereisten
 • Opstellen procesverbaal van aanbesteding
 • Opstellen gunningsadvies

“Expertise van plan tot praktijk”


directievoering

Directievoering bij projecten in sport en groen

Hoe goed de voorbereiding van uw project ook is, u blijft voor het eindresultaat afhankelijk van uw aannemer. Greenengineers zorgt als toezichthouder, directievoerder of adviseur dat uw project op koers blijft. We waken over de fasering, budgetten, arbo-omstandigheden en het geleverde werk alsof het ons eigen project betreft.

Verzekerd van een optimaal eindresultaat

Greenengineers heeft uitgebreide kennis van en ervaring in cultuurtechnische werken. Van het aanleggen van groenvoorzieningen tot het renoveren van sportvelden en van het realiseren van begraafplaatsen tot het creëren van parken. We spreken de taal van uitvoerders en kennen de belangen van opdrachtgevers. Als verbindende en controlerende schakel staan we garant voor een optimaal eindresultaat.

Problemen? Altijd snel op locatie aanwezig

Elk project kent spannende momenten. Situaties waarin het cruciaal is dat iemand ingrijpt en uw belangen behartigt. Onze directievoerders zijn in zulke gevallen altijd binnen een uur op locatie. Zodat probleempjes niet uitgroeien tot grote problemen.

We helpen u graag als:

 • Directievoerder (Directie UAV)
 • Toezichthouder
 • Adviseur tijdens uitvoering (bijstand directie)

“Expertise van plan tot praktijk”


detachering

Op zoek naar een professional op het gebied van sport en groen?

Tijdelijk een ervaren teamleider nodig die een geautomatiseerd beheersysteem voor groenvoorzieningen kan opzetten? Een senior adviseur die uw organisatie inspireert bij het maken van beleidsplannen? Of een directievoerder met natuurlijk leiderschap en jarenlange ervaring in het aanleggen en onderhouden van sportterreinen en groenvoorzieningen? Momenteel ondersteunen wij de gemeenten Doesburg, Duiven, Ede en Nijkerk op interim basis in verschillende functies.

Detachering van adviseurs, beleidsmakers en praktijkprofessionals

Greenengineers heeft brede expertise in cultuurtechnische werken. Of het nu gaat om planvorming, het maken van beleid, het voorbereiden van projecten of de uitvoering ervan; we helpen uw bedrijf of organisatie graag met onze vakkennis, praktijkervaring en daadkracht. Dat doen we zolang u ons nodig heeft. U behoudt dus optimale flexibiliteit. We maken graag kennis om te kijken of er een klik is tussen uw organisatie en Greenengineers.

De specialismen van Greenengineers

 • Planvorming
 • Beleidsvorming
 • Bestekvoorbereiding
 • Aanbesteding
 • Directievoering en toezicht

“Expertise van plan tot praktijk”